nabídka pro školy - pozastAveno

 
 

 Obecné informace o práci ve školách:

Momentálně učíme v několika školkách ( MŠ Libeň, MŠ Trojlístek, MŠ Hlubočepy, a další ) , v mateřských centrech ( Mc Břežánek) a základních školách . Někde již více než devatenáct let.

      Také pro Vás můžeme připravit plán výuky keramiky, buď jako celoročního zájmového kroužku nebo jako část výuky výtvarné výchovy.

Také pro Vás můžeme připravit jednu hodinu zaměřenou na konkrétní téma, které si vyberete.Vyučujeme techniky tvorby a dekorování, točení na kruhu, výuka směřuje k využití dětské představivosti i k pochopení jak pracovat s využitím forem.

      Pokud potřebujete výrobky pro Vaší školu na výstavu či prezentaci, můžeme ve 2 vyučovacích hodinách výrobky zrealizovat.

      Také vyrábíme mosaiky na čelní vstupy budov, do školních jídelen či koridorů.

      Pokud nás zkontaktujete, poskytneme Vám rádi více informací.

                   e-mail   labounek@me.com